Ölçekler (Measures in Turkish)

Bu sayfada yer alan ölçekler ODTÜ Psikoloji Bölümü İlişki Araştırma Laboratuvarı (Relationship Research Lab) kapsamında Prof. Dr. Nebi Sümer ve çalışma arkadaşları tarafından Türkçeye uyarlanan ve/ya geliştirilen ölçeklerdir. Ölçekler etik ilkelere uymak koşulu ile sadece bilimsel araştırmalarda kullanılabilir. Ölçeklerin kullanımı için izin alınmasına gerek yoktur. Söz konusu ölçeklerin klinik tanı koyma, psikolojik değerlendirme ve/ya eleman seçme vb. amaçlarla kullanılması hem bilimsel (psikometrik) hem de etik bakımdan uygun değildir. Kullanılmadan önce ölçeklerin geliştirildiği orijinal çalışmaların ve Türkiye örneklemleri üzerinde yapılmış olan geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarının detaylı olarak incelenmesi gerekir. Bu sayfayı hazırlayan ve güncelleyen doktora öğrencimiz Gülbin Şengül-İnal’a çok teşekkür ederim.

Nebi Sümer

Önemli Not: Yetişkin bağlanma örüntülerini ölçmek amacıyla geliştirilen İlişkiler Ölçeği (İÖ) ve İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA) bağlanma çalışmalarında artık pek kullanılmayan çok eski ölçüm araçlarıdır. Bunun yerine iki temel bağlanma boyutu düzeyinde ölçüm yapan Brennan, Clark ve Shaver’ın (1998) geliştirdiği Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri I (YİYE-I, Bkz. Sümer, 2006) veya Fraley, Waller ve Brennan (2000) tarafından geliştirilen Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II’nin (YİYE-II, Bkz., Selçuk, Günaydin, Sümer ve Uysal (2005) incelenerek kullanılması tavsiye edilmektedir.

 

1. Relationships Questionnaire (RQ) (İlişkiler Ölçeği)

Kaynak: Bartholomew, K., & Horowitz, L.M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of four category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226-244.

Türkçeye adaptasyonu: Sümer, N., & Güngör, D. (1999). Yetişkin bağlanma stillerinin Türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürler arası bir karşılaştırma. Türk Psikoloji Dergisi, 14(43), 71-106. Makaleyi indir

Ölçek maddelerine ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

- – – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – – 

2. Relationship Scales Questionnaire (RSQ) (İlişki Ölçekleri Anketi)

Kaynak: Griffin, D. W., & Bartholomew, K. (1994). The Metaphysics of Measurement: The Case of Adult Attachment. In K. Bartholomew & D. P. Perlman (Eds.), Advances in Personal Relationships: Attachment Processes in Adult Relationships (Vol. 5). London: Jessica Kingsley.

Türkçeye adaptasyonu: Sümer, N., & Güngör D. (1999). Yetişkin bağlanma stilleri ölçeklerinin Türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürlerarası bir kaşılaştırma. Türk Psikoloji Dergisi, 14, 71-106. Makaleyi indir

Ölçek maddelerine ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

- – – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – -

3. Experiences in Close Relationships (ECR) (Yakın İlişkide Yaşantılar Envanteri)

Kaynak: Brennan, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P.R. (1998). Self-report measurement of adult attachment: An integrative overview. In J. A. Simpson and W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 46-76). New York: Guilford Press.

Türkçeye adaptasyonu: Sümer, N. (2006). Yetişkin bağlanma ölçeklerinin kategoriler ve boyutlar düzeyinde karşılaştırılması [Categorical and Dimensional Comparison of the Adult Attachment Measures]. Türk Psikoloji Dergisi [Turkish Journal of Psychology], 21, 1-22. Makaleyi indir

Ölçek maddelerine ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

- – – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – -

4. Experiences in Close Relationships- Revise (ECR-R) (Yakın İlişkide Yaşantılar Envanteri-II)

Kaynak: Fraley, R. C., Waller, N. G., & Brennan, K. A. (2000). An item response theory analysis of self-report measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 350-365.

Türkçeye adaptasyonu: Selcuk, E., Gunaydin, G., Sumer, N., & Uysal A. (2005). Yetişkin bağlanma boyutları için yeni bir ölçüm: Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II’nin Türk örnekleminde psikometrik açıdan değerlendirilmesi [A new measure for adult attachment styles: The psychometric evaluation of Experiences in Close Relationships – Revised (ECR-R) on a Turkish sample]. Türk Psikoloji Yazıları [Turkish Psychological Articles], 8, 1-11. Makaleyi indir

Ölçek maddelerine ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

- – – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – -

5. Inventory of Parent and Peer Attachment-Short Form (IPPA) (Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri- Kısa Formu)

Kaynak: Raja, S. N., McGee, R., & Stanton, W. R. (1992). Perceived attachments to parents and peers and psychological well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 21, 471-485.

Türkçeye adaptasyonu: Gunaydin, G., Selcuk, E., Sumer, N., & Uysal, A. (2005). Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri Kısa Formunun psikometrik açıdan değerlendirilmesi [The psychometric evaluation of a short form of Inventory of Parent and Peer Attachment]. Türk Psikoloji Yazıları [Turkish Psychological Articles], 8, 13-23. Makaleyi indir

Ölçek maddelerine ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

- – – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – -

6. The Caregiving Scale (Yakın İlişkilerde Bakım Verme Ölçeği)

Kaynak: Kunce, L. J., & Shaver, P. R. (1994). An attachment-theoretical approach to caregiving in romantic relationships. In K. Bartholomew & D. Perlman (Eds.), Advances in personal relationships (Vol. 5, pp. 205-237). London: Jessica Kingsley.

Türkçeye adaptasyonu: Gündoğdu-Aktürk, E. (2010). Attachment figure trasference, caregving styles and marital satisfaction in arranged and love marriages. Unpublished Master’s thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

Ölçek maddelerine ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

- – – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – -

7. The Highly Sensitive Person Scale (HSPS) (Duyusal İşlemleme Hassasiyeti Ölçeği)

Kaynak: Aron, E., & Aron, A. (1997). Sensory-processing sensitivity and its relation to introversion and emotionality. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 345-368.

Türkçeye adaptasyonu: Şengül-İnal, G. & Sümer, N. (in press). Exploring the Multidimensional Structure of Sensory Processing Sensitivity in Turkish Samples. Current Psychology.

Ölçek maddelerine ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

- – – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – -

8. The Experiences in Close Relationships Scale Revised – Middle Childhood (ECR-R-Orta Çocukluk Dönemi) (Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II Orta Çocukluk Dönemi Ölçeği)

Kaynak: Brenning, K., Soenens, B., Braet, C. ve Bosmans, G. (2011). An adaptation of the experiences in close relationships scale revised for use with children and adolescent. Journal of Social and Personal Relationships, 28, 1048-1072.

Türkçeye adaptasyonu: Kırımer, F., Akça, E. & Sümer, N. (2014). Orta Çocuklukta Anneye Kaygılı ve Kaçınan Bağlanma: Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II Orta Çocukluk Dönemi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması [Anxious and Avoidant Attachment to Mother in Middle Childhood: The Adaptation of Experiences in Close Relationships-R – Middle Childhood into Turkish]. Türk Psikoloji Yazıları [Turkish Psychological Articles], 17, 45-57. Makaleyi indir

Ölçek maddelerine ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

- – – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – -

9. Perceived Responses to Capitalization Attempts Scale (PRCA) (Mutluluk Paylaşımı Algısı Ölçeği)

Kaynak: Gable, S. L., Reis, H. T., Impett, E. A., & Asher, E. R. (2004). What do you do when things go right? The intrapersonal and interpersonal benefits of sharing positive events. Journal of Personality and Social Psychology, 87(2), 228-245.

Türkçeye adaptasyonu: Kırımer, F. (2014). The role of capitalization and mattering among married couples: An attachment theory perspective. Unpublished Master’s Thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

Ölçek maddelerine ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

- – – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – -

10. Mattering to Romantic Others Questionnaire (MTPOQ) (Önemsenme Algısı Ölçeği)

Kaynak: Mak, L., & Marshall, S. K. (2004). Perceived mattering in young adults’ romantic relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 21(4), 469-486.

Türkçeye adaptasyonu: Kırımer, F. (2014). The role of capitalization and mattering among married couples: An attachment theory perspective. Unpublished Master’s Thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

Ölçek maddelerine ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

- – – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – -

11. Kern’s Security Scale (KSS) (Kerns Güvenli Bağlama Ölçeği)

Kaynak: Kerns, K. A., Klepac, L., & Cole, A. K. (1996). Peer relationships and preadolescents‟ perceptions of security in the child-mother relationship. Developmental Psychology, 32, 457-466.

Türkçeye adaptasyonu: Sümer, N., & Anafarta-Şendağ, M. (2009). Orta çocukluk döneminde ebeveynlere bağlanma, benlik algısı ve kaygı. Türk Psikoloji Dergisi, 24, 86-101. Makaleyi indir

Ölçek maddelerine ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

- – – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – -

12. Parents’ Perception of Marital Conflict (OPS) (OLeary-Porter Çatışma Ölçeği)

Kaynak: Porter, B., & O‟Leary, K. D. (1980). Marital discord and childhood behavior problems. Journal of Abnormal Child Psychology, 8, 287-295.

Türkçeye adaptasyonu: Sümer, N., Sayıl, M., Kazak-Berument, S., Doğruyol, B., Günaydın, G., Harma, M., Öztürk, A., Salman, S., & Selçuk, E. (2009). Çocuğun geliiminde bağlanma, ilgi-bakım ve aile dinamiklerinin etkisi. Fon no: TUBITAK-105K102.

Ölçek maddelerine ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

- – – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – -

13. The Adolescent Self-Regulatory Inventory (Ergenlerde Öz-Denetim Becerileri Ölçeği)

Kaynak: Moilanen, K. L. (2007). The adolescent self-regulatory inventory: The development and validation of a questionnaire of short-term and long-term self-regulation. Journal of Youth and Adolescence, 36, 835-848.

Türkçeye adaptasyonu: Harma, M. (2008). The impact of parental control and marital conflict on adolescents’ self-regulation and adjustment. Unpublished Master’s Thesis. Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

Ölçek maddelerine ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

- – – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – -

14. The Emotion Regulation Questionnaire

Kaynak: Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 348-362.

Türkçeye adaptasyonu: Ulaşan Özgüle, E. T. (2011). Mediating role of self-regulation between parenting, attachment, and adjustment in Middle Adolescence. Unpublished Ph. D. Dissertation. Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

Ölçek maddelerine ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

- – – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – -

15. Anne Davranışları Sınıflandırma Seti (ADSS)

Kaynak: Pederson, D. R., & Moran, G. (1995). A categorical description of infant-mother relationships in the home and its relation to Q-sort measures of infant-mother interaction. In E. Waters, B. E. Vaughn, G. Posada, ve K. Kondo-Ikemura (Eds.), Caregiving, cultural and cognitive perspectives on secure-base behavior and working models: New growing points of attachment theory and research (pp. 111-132). Monographs of the Society for Research in Child Development, 60(2-3, Serial No. 244).

Türkçeye adaptasyonu: Sümer, N., Sayıl, M., Kazak-Berument, S. (2016). Anne Duyarlığı ve Çocuklarda Bağlanma: Anne Duyarlığı Sınıflama seti ve Bağlanma Davranışı Sınıfla Seti. Koç Yayınları.

Ölçek maddeleri ve detayları için yukarıda detayları verilen kaynak kitaba bakınız..   ‘Anne Duyarlığı ve Çocuklarda Bağlanma: Anne Duyarlığı Sınıflama seti (ADSS) ve Bağlanma Davranışı Sınıfla Seti (BDSS)’

- – – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – -

16. Bağlanma Davranışları Sınıflandırma Seti (BDSS)

Kaynak: Waters, E. (1995). The Attachment Q-Set (version 3). In E. Waters, B. E. Vaughn, G. Posada, ve K. Kondo-Ikemura (Eds.), Caregiving, cultural and cognitive perspectives on secure-base behavior and working models: New growing points of attachment theory and research (pp. 234-246). Monographs of the Society for Research in Child Development, 60(2-3, Serial No. 244).

Türkçeye adaptasyonu: Sümer, N., Sayıl, M., Kazak-Berument, S. (2016). Anne Duyarlığı ve Çocuklarda Bağlanma: Anne Duyarlığı Sınıflama seti ve Bağlanma Davranışı Sınıfla Seti. Koç Yayınları.

Ölçek maddeleri ve detayları için yukarıda detayları verilen kaynak kitaba bakınız..   ‘Anne Duyarlığı ve Çocuklarda Bağlanma: Anne Duyarlığı Sınıflama seti (ADSS) ve Bağlanma Davranışı Sınıfla Seti (BDSS)’

- – – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – -

17. The Quiet Ego Scale (Sakin Benlik Ölçeği)

Kaynak: Wayment, H.A., Bauer, J. J., & Sylaska, K. (2014). The Quiet Ego Scale: Measuring the Compassionate Self-Identity. Journal of Happiness Studies.

Türkçeye adaptasyonu: Akça, E. (2014). Personality and cultural predictors of the quiet ego: comparing Turkey and the United States. Unpublished Master’s Thesis. Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

Ölçek maddelerine ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

- – – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – -

18. McGill Friendship Questionnaire-Friend’s Functions (MFQ-FF)

Kaynak: Mendelson, M. J., & Aboud, F. E. (1999). Measuring friendship quality in late adolescents and young adults: McGill Friendship Questionnaires. Canadian Journal of Behavioral Science, 31, 130–132.

Türkçeye adaptasyonu: Özen, A., Sümer, N., & Demir, M. (2011). Predicting Friendship Quality with Rejection Sensitivity and Attachment Security. Journal of Social and Personal Relationships, 28(2), 163-181.

Ölçek maddelerine ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

- – – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – -

19. Rejection Sensitivity Questionnaire (RSQ) (Reddedilme Duyarlılığı Ölçeği)

Kaynak: Downey, G., & Feldman, S. I. (1996). Implications of rejection sensitivity for intimate relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 1327–1343.

Türkçeye adaptasyonu: Özen, A., Sümer, N., & Demir, M. (2011). Predicting Friendship Quality with Rejection Sensitivity and Attachment Security. Journal of Social and Personal Relationships, 28(2), 163-181.

Ölçek maddelerine ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

- – – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – -

20. Emotional Experiences in Conflictual Situations (Anger Expression Scale) (Sadness Expression Scale) (Guilt Expression Scale)

Kaynak: Power, M. J., & Dalgleish, T. (2008). Cognition and emotion: From order to disorder. New York: Psychology Press.

Nowlis, V. (1965). Research with the Mood Adjective Check List. In S. S. Tomkins & C. E. Izard (Eds.), Affect, cognition, and personality: Empirical studies (pp. 352–389). New York: Springer.

Türkçeye adaptasyonu: Özen, A., & Sümer, N. (2013). Evlilikte kızgınlık, üzüntü ve suçluluk duygularının ifade biçimlerinin ölçümü. Türk Psikoloji Yazıları. 16 (31), 36-55.

Özen, A. (2012). Experience and expression of emotions in marital conflict: An attachment theory perspective. Unpublished Ph.D. Dissertation. Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

Kızgınlık – Üzüntü – Suçluluk İfade Stilleri Ölçeklerinin maddelerine ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

- – – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – -

21. Parenting Styles Questionnaire (Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeği)

Kaynak: Sümer, N., & Güngör, D. (1999). Çocuk yetiştirme stillerinin bağlanma stilleri, benlik değerlendirmeleri ve yakın ilişkiler üzerindeki etkisi [The impact of perceived parenting styles on attachment styles, self-evaluations, and close relationships]. Türk Psikoloji Dergisi, 14 (44), 35-60. Makaleyi indir

Ölçek maddelerine ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

- – – – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – – – -