Projects

Current Projects: 

CocugumveBen“Çocuğum ve Ben” başlıklı araştırma projesi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

 

 

1.Primary Investigator, Socio-cultural and Psychological Antecedents and Consequences of Child-rearing Styles Across Generations and Developmental Stages in Turkey (Türkiye’de Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Sosyo Kültürel ve Psikolojik Öncüllerinin ve Sonuçlarının Kuşaklararası, Kuşak İçi ve Gelişim Dönemleri Temelinde İncelenmesi). TÜBİTAK-1003 (118K050) 2018-2022

2. Primary Investigator. Groundwork for a Community-Based Parental Intervention Program for Primary Health and Social Workers in Turkey. Starting Grant (No: B.A.CG-19-01965), Sabancı University, 2019.

3. Partner, Combination of Emic and Etic Approach to Parenting and Attachment. Project financed by the National Centre of Science in Poland no 2015/19/B/HS6/02881, from June 2016 to June 2019. Primary Investigator: Dr. Katarzyna Lubiewska.

4. Consultant, Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship: Family Values and Youth Unemployment in Europe. Funded by European Council, 7th Framework Programme, 2014 – 2018. Primary Investigator: Dr. Jale Tosun, Investigator in Turkey: Dr. Zeynep Cemalcılar.

5. Consultant, Improving  Mother-child Attachment Relationship with Circle of Security Parenting Training Program (Güvenli Çember Ebeveynlik Eğitim Programı İle Anne-Çocuk Arasındaki Bağlanma İlişkisinin Güçlendirilmesi). (TÜBİTAK 3510 SOBAG 114K813) 2015-2018i Primary Investigator. Dr. Gizem Arıkan.

6. Primary Investigator, Early Parenting Support: Application of an Intervention Program to Enhance Maternal Sensitivity and Secure Attachment (“Erken Dönem Ebeveynlik Desteği: Anne Duyarlığı ve Güvenli Bağlanmayı Arttırmaya Yönelik Müdahale Programı Uygulaması”) TÜBİTAK-1001 (113K542), 2014–2016.

7. Researcher, Longitudinal Investigation of the Effects of Temperament, and Care Type on the Developmental Outcomes of Infant and Children Who Are Under the Care of Social Services. (“Koruma Altındaki Bebek ve Çocukların Bireysel Özellikleri Ile Bakım Tiplerinin Gelişimsel Sonuçlar Üzerindeki Etkilerinin Boylamsal Olarak İncelenmesi”). Funded by The Scientific and Technological Research Council of Turkey, 2013-2017. Primary Investigator: Dr. Sibel Kazak Berument.

8. Researcher, Where’s the driver? Incoherent Driving and Hazard Detection in Cyprus. METU NCC, BAP-SOSY-15-D-1, 2015-2016. Primary Investigator: Dr. Doğu Erdener.

9. Primary Investigator, The Psychosocial Effects of Unemployment and Job Insecurity (“İşsizlik ve İş Güvensizliğinin Psiko-Sosyal Etkileri I ve II.”), BAP-01-04-2010-02, METU Research Fund, 2010-2011.

10. Primary Investigator, The Effect of Culture-Specific Caregiving and Parenting Behaviors on Child Development: A Follow-Up Study (“Kültüre Özgü İlgi-Bakım ve Ebeveyn Davranışlarının Yapılandırılmış Görüşmelerle Derinlemesine İncelenmesi.”) TÜBİTAK–SOBAG (109K599), 2010-2011.

11. Core Partner, European Network for Psychology Learning and Teaching (EUROPLAT). Funded by the European Commission, October 2009-September 2012. Primary Investigator: Dr. Annie Trapp, UK.

12. Consultant/Researcher,Sanayide Personel Seçme ve Yerleştirmede Kullanılacak Psikoteknik Değerlendirme Sistemi Prototip Üretim Projesi.” ÇOŞKUNÖZ A.Ş., TÜBİTAK-TEYDEP, 2009 -2010. Primary Investigator: Dr. H. Canan Sümer.

13. Consultant,EGM Bomba Uzmanı Psiko-Teknik Değerlendirme Sistemi Geliştirme Projesi.” METEKSAN A.Ş. TÜBİTAK-TEYDEP, 2007-2009.

14. Primary Investigator, The Impact of Attachment, Caregiving, and Family Dynamics on Child’s Development in Infancy and Middle Childhood (“Çocuğun Gelişiminde Bağlanma, İlgi-Bakım ve Aile Dinamiklerinin Etkisi.”), TÜBİTAK-SOBAG (Project No: 105K102), October 2005-January 2009.

15. Primary Investigator, The Impact of Parenting Styles on Attachment and Development (Anne-Baba Tutum ve Davranışlarının Çocuğun Duygusal Gelişimi Üzerindeki Etkileri.”), METU Research Fund (ODTÜ-BAP), 2005.

16. Consultant,Sürücü Tehlike Algısı Testi Geliştirme Projesi.” METEKSAN-TÜBITAK-TEYDEP, 2004-2006.

17. Researcher,TSK Personel Değerlendirme Sistemi Projesi.” Genel Kurmay Başkanlığı, March 2003 – July 2004. Primary Investigator: Dr. H. Canan Sümer.

18. Primary Investigator,Bağlanma ve Benlik Perspektifinden Kültürel Değişimin Kendini Yeterli ve Ait Hissetme Üzerindeki Etkisi.” METU Research Fund (ODTÜ-BAP), 2002-2004.

19. Researcher,Astsubay Seçiminde Kullanılacak Kişilik Değerlendirme Testleri Geliştirme Projesi.” Genel Kurmay Başkanlığı, 2002-2003. Primary Investigator: Dr. H. Canan Sümer.

20. Primary Investigator,Üniversite Giriş Sınavının Lise Öğrencileri Üzerindeki Psikolojik Etkisi: Kaygı ve Özsaygının Rolü.” METU Research Fund (ODTÜ-AFP), May 2001-May 2002.

21. Primary Investigator,Sürücü Davranışlarının Nesnel Ölçümü: Sürücü Davranışları ve Sürücü Becerileri Ölçeklerinin Geçerlik Çalışması.” METU Research Fund (ODTÜ-AFP), May 2001- May 2002.

22. Researcher,Muvazzaf Subay Seçiminde Kullanılacak Kişilik Değerlendirme Test Bataryası Geliştirme Projesi.” Türk Silahlı Kuvvetleri, Genel Kurmay Başkanlığı, 1999-2001. Primary Investigator: Dr. H. Canan Sümer.

23. Primary Investigator,Trafik Ortamında Sürücü Değerlendirmesinde Kullanılacak Bilgisayar Destekli Psiko-Teknik Değerlendirme Sistemi.” METU Research Fund (ODTÜ-AFP), May 2000-December 2000.

24. Researcher, “Depremin Psikolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Depremzedelere Psikolojik Destek.” METU Research Fund (ODTÜ-AFP), 1999 – 2000. Primary Investigator: Dr. A. Nuray Karancı.

25. Consultant, “Bilgisayar Destekli Psiko-Teknik Sürücü Seçme ve Değerlendirme Sistemi.” TUBITAK-BİLTEN, September 1999 – September 2002.

26. Primary Investigator, “Kazaya Yatkın Sürücü Davranışlarında Kişilik Özelliklerinin Rolünü Saptama Projesi.” METU Research Fund (ODTÜ-AFP), May 1999-May 2001.

27. Researcher,Bir Yıl İçinde Çocuk Psikiyatrisine Başvuran Olguların Dört Yıllık İzlenmesi.” TÜBİTAK, 2000.  Primary Investigator: Dr. Neşe Erol.