Projects

Current Projects: 

CocugumveBen“Çocuğum ve Ben” başlıklı araştırma projesi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

  • Primary Investigator, “Erken Dönem Ebeveynlik Desteği: Anne Duyarlığı ve Güvenli Bağlanmayı Arttırmaya Yönelik Müdahale Programı Uygulaması” (Early Parenting Support: Application of an Intervention Program to Enhance Maternal Sensitivity and Secure Attachment) TÜBİTAK-1001 (113K542), 2014 – 2016
  • Consultant “Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship: Famil Values and Youth Unemployment in Europe. Funded by European Council, 7th Framework Programme, 2014- 2018” (Primary Investigator. Dr. Jale Tosun, Investigator in Turkey Dr. Zeynep Cemalcılar).
  • Researcher, Where’s the driver? Incoherent Driving and Hazard Detection in Cyprus. METU NCC, BAP-SOSY-15-D-1. (Primary Investigator Dr. Doğu Erdener) 2015-2016.

Completed  Projects: 

  • Primary Investigator, “İşsizlik ve İş Güvensizliğinin Psiko-Sosyal Etkileri I ve II.” (The psychosocial effects of unemployment and job insecurity, BAP-01-04-2010-02) METU Research Fund (ODTÜ), 2010-2011.
  • Primary Investigator, “Kültüre Özgü İlgi-Bakım ve Ebeveyn Davranışlarının Yapılandırılmış Görüşmelerle Derinlemesine İncelenmesi.” (The effect of culture-specific caregiving and parenting behaviors on child development: A follow-up study) TÜBİTAK–SOBAG (109K599), 2010-2011.
  • Core Partner, European Network for Psychology Learning and Teaching (EUROPLAT). Funded by the European Commission (Primary Investigator: Dr. Annie Trapp, UK), October 2009-September 2012.
  • Consultant/Researcher, “Sanayide Personel Seçme ve Yerleştirmede Kullanılacak Psikoteknik Değerlendirme Sistemi Prototip Üretim Projesi.” ÇOŞKUNÖZ A.Ş.TÜBİTAK-TEYDEP, 2009 -2010. (Primary Investigator, Dr. H. Canan Sümer)
  • Consultant, “EGM Bomba Uzmanı Psiko-Teknik Değerlendirme Sistemi Geliştirme Projesi.” METEKSAN A.Ş. TÜBİTAK-TEYDEP, 2007-2009.
  • Primary Investigator, “Çocuğun Gelişiminde Bağlanma, İlgi-Bakım ve Aile Dinamiklerinin Etkisi.” (The impact of attachment, caregiving, and family dynamics on child’s development in infancy and middle childhood) TÜBİTAK-SOBAG (Project No: 105K102), October 2005-January 2009.
  • Primary Investigator, “Anne-Baba Tutum ve Davranışlarının Çocuğun Duygusal Gelişimi Üzerindeki Etkileri.” (The impact of parenting styles on attachment and development) METU Research Fund (ODTÜ-BAP), 2005.
  • Consultant, “Sürücü Tehlike Algısı Testi Geliştirme Projesi.” METEKSAN-TÜBITAK-TEYDEP, 2004-2006.
  • Researcher, “TSK Personel Değerlendirme Sistemi Projesi.” Genel Kurmay Başkanlığı, March 2003-July 2004. (Primary Investigator, Dr. H. Canan Sümer)
  • Primary Investigator, “Bağlanma ve Benlik Perspektifinden Kültürel Değişimin Kendini Yeterli ve Ait Hissetme Üzerindeki Etkisi.” METU Research Fund (ODTÜ-BAP), 2002-2004.
  • Researcher, “Astsubay Seçiminde Kullanılacak Kişilik Değerlendirme Testleri Geliştirme Projesi.” Genel Kurmay Başkanlığı, 2002-2003. (Primary Investigator: Dr. H. Canan Sümer)
  • Primary Investigator, “Üniversite Giriş Sınavının Lise Öğrencileri Üzerindeki Psikolojik Etkisi: Kaygı ve Özsaygının Rolü.” METU Research Fund (ODTÜ-AFP), May 2001- May 2002.
  • Primary Investigator, “Sürücü Davranışlarının Nesnel Ölçümü: Sürücü Davranışları ve Sürücü Becerileri Ölçeklerinin Geçerlik Çalışması.” METU Research Fund (ODTÜ-AFP), May 2001- May 2002.
  • Researcher, “Muvazzaf Subay Seçiminde Kullanılacak Kişilik Değerlendirme Test Bataryası Geliştirme Projesi.” Türk Silahlı Kuvvetleri, Genel Kurmay Başkanlığı, 1999-2001. (Primary Investigator, Dr. H. Canan Sümer)
  • Primary Investigator, “Trafik Ortamında Sürücü Değerlendirmesinde Kullanılacak Bilgisayar Destekli Psiko-Teknik Değerlendirme Sistemi.” METU Research Fund (ODTÜ-AFP), May 2000-December 2000.
  • Researcher, “Depremin Psikolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Depremzedelere Psikolojik Destek.” METU Research Fund (ODTÜ-AFP), 1999-2000. (Primary Investigator: Dr. A. Nuray Karancı)
  • Consultant, “Bilgisayar Destekli Psiko-Teknik Sürücü Seçme ve Değerlendirme Sistemi.” TUBITAK-BİLTEN, September1999-September 2002.
  • Primary Investigator, “Kazaya Yatkın Sürücü Davranışlarında Kişilik Özelliklerinin Rolünü Saptama Projesi.” METU Research Fund (ODTÜ-AFP), May 1999-May 2001.
  • Researcher, “Bir Yıl İçinde Çocuk Psikiyatrisine Başvuran Olguların Dört Yıllık İzlenmesi.” TÜBİTAK, 2000.  (Primary Investigator, Dr. Neşe Erol)